Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu – Časopis za ekonomsku teoriju i praksu (Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo - Journal of Economics and Business) stalna je naučna publikacija fakulteta. Izlazi od 1994. godine, i to u kontinuitetu jednom godišnje.

Časopis je, prema kategorizaciji Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srpske, osvojio 28 od mogućih 30 bodova i time svrstan u prvu kategoriju naučnih časopisa i postao prvi na rang listi.

Zbornik radova Ekonomskog fakultata u Istočnom Sarajevu proglašen je kao najbolji naučni i stručni časopis za 2012. godinu u Republici Srpskoj.

U časopisu se objavljuju radovi naučnika sa Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu kao i izvan Fakulteta, a odnose se na široko područje ekonomske nauke, gdje je glavni preduslov naučni doprinos ekonomskoj teoriji i praksi. Radovi mogu imati teoretski i metodološko-analitički karakter, a mogu obuhvatati područja od nacionalne privredne politike do poslovne politike preduzeća. Članici su napisani na engleskom jeziku.

Koncepciju, ciljeve i strategiju časopisa usmjerava Uredništvo časopisa.

Časopis je indeksiran u SCIRUS (SCIRUS for Scientific information only); BASE (BASE – Bielefeld Academic Search Engine), Univerzitetska biblioteka Bilefild, Njemačka; EBSCO Publishing, Ipsvič, SAD; i JEL-u (Journal of Economic Literature) / EconLit (American Economic Association's Electronic Database), Pitsburg, SAD. Dok je od 2009. indeksiran u bazama DOAJ (Directory of Open Access Journals), Lund University, Sweden; C.E.E.O.L (Central and Eastern European Online Library), Frankfurt, Njemačka; CABELL′S Directories (Cabell′s Directories of Publishing Opportunities), Teksas, SAD; Index Copernicus, Varšava, Poljska; Google Scholar, Mountain View, Kalifornija.

Od autora se posebno očekuje naučno tretiranje i doprinos u sljedećim područjima istraživanja:

 • Praćenje najnovijih dostignuća u području ekonomske nauke i njihova primjenjivost u rješavanju razvojnih problema bosansko-hercegovačke privrede;
 • Istraživanje uloge visokoškolskog ekonomskog obrazovanja u privrednom razvoju i pozicioniranje Fakulteta između države, tržišta i civilnog društva u uslovima integracijskih procesa;
 • Položaj malih država u uslovima integracijskih procesa u Evropi i globalizacijskih procesa u svijetu;
 • Analiza faktora rasta i strukturnih promjena u privredi BiH-RS;
 • Osiguranje kontinuiranog uravnoteženog rasta privrede BiH;
 • Uklanjanje prepreka privrednom razvoju, podizanju kvaliteta života građana i zaštiti okoline;
 • Komparativna analiza razvoja susjednih zemalja i analiza komparativne konkurentnosti privrede;
 • Usklađenost finansijskog i realnog sektora privrede;
 • Istraživanje i prognoziranje tržišne konjukture;
 • Metode unapređenja preduzetništva, poslovne efikasnosti i konkurentnosti preduzeća;
 • Efikasnost tržišta i države i izgradnja reprezentativne institucionalne infrastrukture.

Uredništvo zadržava pravo da tekstove koji ne odgovaraju kriterijima uputstva vrati autoru, odnosno da radove u potpunosti prilagodi propozicijama Zbornika i standardima engleskog jezika. U pogledu ostalih tehničkih elemenata uređivanja tekstova za autore ne postoje posebni zahtjevi. Konačnu odluku o objavljivanju članaka kao i redoslijed članaka, određuje Uredništvo Zbornika.

Tokom cijele godine časopis je otvoren za saradnju sa svim zainteresovanim naučnicima iz BiH i inostranstva. Svaki doprinos ekonomskoj teoriji i praksi iz zemlje i inostranstva uvijek je dobrodošao.

Napomena:

E-mail adresa za dostavljanje radova je: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
Uz dostavljanje rada na e-mail adresu, rad se može dostaviti lično ili putem pošte u jednom štampanom primjerku zajedno sa CD-om ili USB-om. Na CD-u ili USB-u je neophodno naglasiti ime autora i naziv članka.

Adresa na koju se radovi dostavljaju je:

 • Univerzitet u Istočnom Sarajevu
 • Ekonomski fakultet Pale
 • Zbornik radova
 • Alekse Šantića br. 3
 • 71420 Pale
 • Republika Srpska, BiH

Kontakt adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poziv za slanje radova

 

PAPER TEMPLATE

 

 

Pretplata

Pretplata za fizička lica: 20 BAM (10 EUR)

Pretplata za pravna lica: 50 BAM (25 EUR)

Instrukcije:

 1. Međunarodna platna instrukcija
 2. Uplate iz BiH:
 • Institucija: Ekonomski fakultet Pale
 • Svrha uplate: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu
 • Račun: 562-099-809-505-9834
 • Vrsta prihoda: 722547
 • Oština: 089
 • Budžetska organizacija: 0831004
 • Poziv na broj: 0000000404

Za pretplatu, molimo Vas da kontaktirate: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

 

Dobro došli na Internet stranicu
''Zbornik radova
Ekonomskog fakulteta
u Istočnom Sarajevu''
Otvoreni pristup časopisu.
Creative Commons License

Poziv za slanje radova